Kaj je avtizem?

avtizem
Avtizem – Holistic.si

Avtizem je ena od motenj avtističnega spektra (MAS), ki prizadenejo možgane. Vključuje različne težave, s katerimi se spopada posameznik s takšno motnjo. Te težave se od posameznika do posameznika razlikujejo, običajno pa gre za določene primanjkljaje na področju socialne komunikacije in interakcije, pa tudi pri fleksibilnosti mišljenja. Gre za vseživljenjsko motnjo, ki posamezniku oteži življenje in zaradi katere potrebuje veliko podpore bližnjih ter strokovnjakov, vendar pa veliko avtistov z ustrezno podporo živi čisto običajno življenje.

Težave s komunikacijo in interakcijo

Avtisti težko prepoznajo različne izraze na obrazu, ki so ključni za razumevanje povedanega. Zaradi tega tudi težko razumejo šale oziroma povedano razumejo dobesedno, kar je vir mnogih nesporazumov. Poleg tega pa ne le, da vsega naštetega ne prepoznavajo dobro, ampak imajo tudi sami težave z uporabo obrazne mimike, lahko se kažejo tudi težave z govorom ali pa je ta zelo omejen. Velikokrat se izražajo le s kretnjami ali na različne druge načine, ki okolici niso razumljivi, zato jih ima okolica velikokrat za ‘čudne’.

Pri tem obstajajo tudi izjeme: avtisti z zelo dobro razvitimi govornimi veščinami, ki pa imajo še vedno težave s komunikacijo z drugimi, saj se ne znajo vključiti v pogovor ali ga voditi. Prav zaradi tega je avtizem neizbežno povezan tudi s težavami s socialno interakcijo – avtisti se ne znajo vklopiti v družbo, ne znajo se družiti, zato velikokrat raje svoj prosti čas preživljajo sami.

Avtizem in rutina

Avtisti so zelo navezani na določeno rutino, ki jim daje občutek varnosti in predvidljivosti. Težko si namreč zamislijo možnosti onkraj tistega, česar so vajeni, zato zelo težko sprejemajo kakršne koli spremembe. Nanje jih je vedno treba zelo dobro pripraviti, saj jih nenadne spremembe rutine vržejo iz tira ter zmedejo.

Avtisti so zelo senzorno občutljivi

Posamezniki z motnjami avtističnega spektra velikokrat ne marajo dotika, saj so hipesenzibilni. Prav tako je zanje moteč hrup ali drugi zvoki, ki sploh niso glasni. Preveč dražljajev jim namreč povzroča nemir ali pa celo čisto fizični občutek bolečine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *