Hauraton lovilci olj EN 858

Hauraton - Lovilec olj in maščob

V odpadni vodi se lahko znajdejo tudi različni onesnaževalci. Med njimi so med drugim lahko tudi maščobe, maziva, olja in druge podobne snovi, ki lahko močno onesnažijo vodne vire. Hauraton lovilci olj EN 858, ki so zasnovani v skladu z omenjenim evropskim standardom in tako ustrezajo tudi vsem zakonskim predpisom, lahko takšno onesnaženje učinkovito preprečijo. Tako bodo naši vodni viri ostali čisti tudi za prihodnje generacije.

Uporaba separatorjev je zakonsko predpisana!

Ker maščobe in olja predstavljajo enega večjih onesnaževalcev, je treba preprečiti njihovo izlitje v iztok oziroma vodne vire. To določajo tudi zakonski predpisi, ki zato obratom, kot so bencinske črpalke, avtomehanične delavnice, gostinski in drugi obrati, pa tudi različni industrijski objekti, parkirišča in podobno, predpisujejo uporabo separatorjev, ki odpadno vodo ustrezno obdelajo tako, da ta lahko izteče brez vsebnosti maščob, olj, bencinov, maziv in ostalih podobnih snovi, ki ostanejo varno shranjene v separatorju. V ta namen se lahko uporabijo tudi Hauraton lovilci olj EN 858.

Izberite ustrezne dimenzije, kapaciteto in pretok

Hauraton lovilci olj EN 858 so na voljo v različnih izvedbah. Modeli se med seboj razlikujejo glede na dimenzije, kapaciteto in pretok, pa tudi glede na druge lastnosti. Izbirate lahko tudi med različnimi materiali – beton, jeklo ali plastična masa. Vsi našteti materiali veljajo za zelo odporne in imajo dolgo življenjsko dobo, zaradi katere boste separator lahko uporabljali vrsto let brez težav in okvar.

Prav vsi modeli pa so izdelani izredno kakovostno in poskrbijo za učinkovito in varno obdelavo vode. Poleg tega omogočajo enostavno vgradnjo, kar je dodaten plus in vam prihrani veliko časa in nevšečnosti. Podobno pa velja tudi za praznjenje, ki je izvedeno po najbolj enostavnem in standardnem postopku.

Če pri izbiri potrebujete dodatne informacije, obiščite spletno stran hauraton.si, kjer so zbrane specifikacije vseh modelov iz linije separatorjev Aquafix. Omenjena linija izdelkov je namenjena prav obdelavi vode, poleg samih separatorjev oziroma lovilcev, ki ustrezajo evropskemu standardu EN 858, pa so v ponudbi na razpolago tudi različni dodatki zanje.